Pterois Volitans

Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden, registratie, aansprakelijkheid en privacy voorwaarden van Pterois Coaching & Consultancy bekijken. Mocht u vragen hebben over de algemene voorwaarden, registratie, aansprakelijkheid en privacy voorwaarden, dan kunt u die via het contactformulier stellen.

Registratie Kamer van Koophandel

Pterois Coaching & Consultancy is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 51967235. De algemene voorwaarden van Pterois Coaching & Consultancy zijn hier te bekijken.

Aansprakelijkheid

Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van deze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Pterois Coaching & Consultancy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Privacy

Tijdens een bezoek aan deze website kan Pterois Coaching & Consultancy persoonsgegevens verzamelen. Pterois Coaching & Consultancy zal deze informatie als vertrouwelijk beschouwen en behandelen en niet, tenzij voorafgaand kenbaar gemaakt, aan derden bekendmaken. Uitzondering hierop kan slechts worden gemaakt in de volgende gevallen: indien de wet het vereist of wanneer de informatie door justitiële autoriteiten wordt opgeëist.

Pin It on Pinterest